Friesch Dagblad 27 mei 2014

Boerderijen zijn vaak ouder dan verondersteld
Leeuwarden | Veel boerderijen in Fryslân zijn veel ouder dan vaak verondersteld. Uit onderzoek van Paul Borghaerts uit Easterein blijkt dat in de voormalige gemeente Hennaarderadeel (nu Littenseradiel) zeker vijftien tot twintig nog bestaande boerderijen in de zeventiende eeuw zijn gebouwd.
Dat cijfers kunnen bedriegen blijkt uit de jaartallen die op de gevels van oude boerderijen prijken. Vaak zijn de boerderijen ouder dan het jaartal op de gevel aangeeft, stelt hij. ,,Vroeger werd op de gevel de datum van de laatste verbouwing gezet. Dan was je een moderne boer. Maar gedeelten van het gebouw kunnen dus veel ouder zijn.”

tijdloze ruimte van eeuwen oud in Oosterend

Eeuwen oude “tijdloze ruimte ” in Oosterend

Borghaerts is bezig de historie van de bijzondere boerderijen in Hennaarderadeel vast te leggen. Hij doet dat aan de hand van tientallen foto’s van het bouwwerk, de meetgegevens van die boerderijen en de oude archiefstukken. Op basis van die gegevens stelt hij de leeftijd van de boerderij vast. Komend najaar wil hij met een jaarringonderzoek zijn aanname onomstotelijk bewijzen.

Fries dagblad 27 mei 2014

Geef een reactie