Friesch Dagblad 11 april 2015

 

Oudste Friese boerderij (1595) ontdekt in Reahûs
Reahûs – Aan de Sânleansterdyk bij Reahûs staat mogelijk de oudste Friese boerderij van het Noordzeegebied. Onderzoek van Paul Borghaerts uit Easterein maakt duidelijk dat het houten bintwerk van de boerderij van de familie Van der Hoff dateert uit 1595. ,,De kans dat we nog een oudere boerderij vinden is bijzonder klein”, aldus Borghaerts.

Prachtig gestapeld dubbel spant waarvan het onderste deel inclusief de hanenbalken in eikenhout zijn uitgevoerd

Gestapeld dubbel spant. Het onderste deel inclusief de hanenbalken is in eikenhout uitgevoerd.

Het is de oudste schuur van het "Friese type" dat wil zeggen: de schuur heeft als draagconstructie een dekbalkgebint.  Er zijn beslist nog wel oudere Friese schuren maar die zijn van een ander type. Een verwarrend verschil.

,,Het is de oudst bekende Friese schuur in het hele Noordzeegebied tussen Frankrijk en het voormalige Oost-Duitsland”, zo vertelt een opgetogen Borghaerts. Het dekbalkgebint en het onderste deel van het gestapelde spant is van eikenhout gemaakt. In de zestiende eeuw werd voor de bouw van boerderijen nog eikenhout gebruikt. Zo rond 1600 werd deze houtsoort schaars. Eikenhout was tot dan toe in enorme volumes gebruikt voor de bouw van schepen en de huizen in de steden. De boerderijbouwers schakelden over op grenenhout. Die houtsoort zit alleen in de nok van de boerderij van Van der Hoff. ,,We hebben hier in deze boerderij in Reahûs een bijzonder gaaf eiken bintwerk aangetroffen”, vertelt de boerderijonderzoeker. ,,Het is werkelijk uniek. Het bintwerk geeft ook aan hoe duurzaam eikenhout is”, vertelt de onderzoeker.
Al geruime tijd doet Borghaerts onderzoek naar de ouderdom van de boerderijen in de Greidhoeke. Hij werkt daarvoor samen met de Duitse wetenschapper Erhard Pressler, die in Lingen een dendrochronologisch laboratorium bezit. Borghaerts laat houtmonsters van het bintwerk van de boerderijen in de Greidhoeke in het Duitse laboratorium onderzoeken. Aan de hand van onder meer de jaarringen kan de ouderdom van het hout en de afkomst worden vastgesteld.

Hinne Bokma in gesprek met Pieter van der Hoff

Hinne Bokma in gesprek met Pieter van der Hoff

Friesch Dagblad 11 april 2015

Geef een reactie